Zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Nauka wobec współczesności: Wojny informacyjne".

W imieniu "Magazynu Medioznawcy", który jest patronem medialnym wydarzenia, zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Nauka wobec współczesności: Wojny informacyjne". Konferencja, która odbędzie się w dn. 18-19 maja 2023 r., jest organizowana przez Katedrę Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie szczegóły na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo w załączonych plikach, na stronie internetowej: https://infowars.wdib.uw.edu.pl/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2076849605850718?active_tab=about.

Jak zaznaczają Organizatorzy, "Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój cyfrowych technologii informacyjnych, mediów społecznościowych, dziennikarstwa obywatelskiego, a także technologii smart sterujących otaczającymi nas urządzeniami czy całymi gałęziami przemysłu niosą ze sobą nie tylko szanse szybszego przepływu i lepszego wykorzystania informacji, lecz także zagrożenia związane z cyberterroryzmem, dezinformacją i wszelkimi aspektami wojen prowadzonych w cyberprzestrzeni. Refleksja nad zjawiskami dezinformacyjnymi, a także teoretyczne podstawy przeciwdziałania im należą do pól badawczych różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych: nauk o komunikacji społecznej i mediach (informatologia, medioznawstwo), nauk o bezpieczeństwie, politologii, ale także filozofii czy socjologii.


Chcielibyśmy, aby planowana konferencja stała się polem wymiany idei i przemyśleń przedstawicieli różnych dyscyplin na proponowany temat, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie zaproponować zestaw narzędzi do walki z fake newsami czy też wypracować podbudowę zasad walki z dezinformacją".

Dyskusje podczas konferencji dotyczyć będą m.in. następujących zagadnień:
• Architektura informacji a bezpieczeństwo informacji
• Architektura informacji jako narzędzie walki z dezinformacją
• Badania UX a wojny informacyjne
• Bańki informacyjne
• Cyberterroryzm
• Dark patterns i projektowanie serwisów informacyjnych
• Dziennikarstwo obywatelskie
• Fact-checking
• Kompetencje informacyjne użytkowników
• Manipulacje medialne
• Nowoczesna infrastruktura informacyjna, jej zabezpieczenie oraz ataki na nią
• Nowe technologie komunikacyjne
• Ocena jakości informacji
• Społeczne sieci informacyjne
• Wojny w cyberprzestrzeni
• Wojny informacyjne
• Zjawisko fake news

Zgłoszenia na konferencję można przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. Zapraszamy!

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider